SYSTÉMY ŠACHTOVÝCH STIEN EI120 S NAJMENŠOU HRÚBKOU

INOVATÍVNE POŽIARNE DOSKY

protipožiarne testy

INOVATÍVNE POŽIARNE DOSKY

Vo vývojovom centre spoločnosti Siniat sme vytvorili nové systémové riešenia s výrazne zníženou prácnosťou pri ich realizácií.

Tieto riešenia vychádzajú z prístupu našej organizácie a veľkej úcty k ťažkej práci, akú vynakladajú realizačné skupiny systémov suchej výstavby na realizáciu náročných projektov. Nebolo by to však možné bez veľkej angažovanosti technikov spoločnosti Siniat, ktorí navrhli od samotných základov nový inovačný typ protipožiarnych sadrokartónových dosiek Nida Oheň Plus typu DF.

Po viacmesačných výrobných skúškach a laboratórnych testoch v rozsahu protipožiarnej odolnosti sa ukázalo, že máme presne to, čo sme očakávali. Výsledky počiatočných skúšok typu (ITT) boli ďaleko nad naše očakávania a nové dosky Nida Oheň Plus typu DF dosiahli podľa normy EN 520 oveľa lepšie parametre a získali tak rozšírené označenie typu DFR pre všetky dostupné hrúbky 12,5; 15,0 a 18,0 mm. V skutočnosti je to prelom v oblasti ponúkaných výrobcami sadrokartónových dosiek , medzi ktoré patria požiarne dosky používané v systémoch protipožiarnej ochrany.

Nové dosky Nida Oheň Plus typu DF

Vďaka vysokým parametrom nových požiarnych SDK dosiek vznikli riešenia, ktoré výrazne predstihli štandardy doteraz dostupné na trhu.

Vysokú úroveň inovatívnosti nových protipožiarnych systémov potvrdzujú fakty, že pri realizácií sa využíva menej vrstiev sadrokartónových dosiek .

Takto vznikol prvý systém inštalačných šácht s triedou požiarnej odolnosti EI120, na výstavbu ktorého potrebujeme iba 3 vrstvy protipožiarnych SDK dosiek Nida Oheň Plus s hrúb. 15,0 mm – celková hrúbka je iba 45 mm. Doteraz sa štandardne využívali až 4 vrstvy protipožiarnych dosiek v konfigurácii 2x12,5 + 2x15,0 mm – s celkovou hrúbkou 55 mm.

Najdôležitejšie parametre systému

Nida Šachta parametre systemu 1

Iba 45 mm

Jediný systém na trhu s triedou EI120, ktorého celková hrúbka ochranných plášťov je 45 mm – konfigurácia Nida Oheň Plus 3x15,0 mm. Aktuálne riešenia dostupné na trhu si vyžadujú použitie oveľa väčšej celkovej hrúbky 55 mm – konfigurácia 2x12,5 mm + 2x15,0 mm.

Nida Šachta parametre systemu 2

Trieda odolnosti EI120

Vďaka inovačným protipožiarnym sadrokartónovým doskám Nida Oheň Plus typu DF 15,0 mm sme mohli splniť požiadavky najvyššej triedy protipožiarnej odolnosti EI120.

Nida Šachta parametre systemu 3

Odolnosť z oboch strán

Ide o veľmi bezpečné riešenie v rozsahu pasívnej protipožiarnej ochrany pre šachtovú výstavbu, keďže bolo pozitívne hodnotené v priebehu laboratórnych testov protipožiarnej ochrany z oboch strán (pôsobenie ohňa zo strany konštrukcie a aj dosky).V NOVOM SYSTÉME NIDA ŠACHTA EI120 JE MOŽNÁ DVOJSTRANNÁ I TROJSTRANNÁ VÝSTAVBA, ČO NIE JE TRHOVÝ ŠTANDARD.

Možnosť č. 1 – jednostranná výstavbajednostranná výstavba

Možnosť č. 2 – dvojstranná výstavbadvojstranná výstavba

Možnosť č. 3 – trojstranná výstavbatrojstranná výstavba

Hlavné ekonomické výhody

Nida Šachta ekonomické výhody

  • Použitím iba troch vrstiev SDK dosiek Nida Oheň Plus výrazne redukujeme náklady na materiály a na prácu – kratší proces tmelenia a kratšie schnutie špachtľovacích hmôt.

  • Výrazne ľahšia výstavba šachtového systému vďaka redukcii ochranného opláštenia z dosiek Nida Oheň Plus 15,0 mm – hmotnosť znížená z 52 kg/m2 na 37 kg/m2.

  • Až 25 % kratší čas výstavby systému vďaka nižšej spotrebe materiálov a redukcii technologických procesov.

  • Menej montážneho príslušenstva na výstavbu kompletných riešení – 25 % menej mechanického spojovacieho materiálu.
  • Väčší zisk pre realizátorov stavebných prác vyplývajúci z nižších nákladov na materiály a prácu – iba 3 vrstvy ochranného obkladu. Rýchla výstavba znamená tiež väčší rozsah prác v rovnakom čase.
  • Nižšia emisia CO2 vyplývajúca priamo zo zníženia spotreby materiálov.

Je to mimoriadne dôležité z pohľadu reálneho šetrenia a zrýchlenia realizácie stavebných procesov.

Vďaka tomu realizátori stavebných prác šetria čas a môžu výrazne zväčšiť rozsah realizovaných prác. Kladov je tu viac, napríklad nižšia spotreba materiálov na stavbe, menšie náklady na prepravu, čo sa v konečnom dôsledku pozitívne odrazí aj na ušetrených peniazoch.

vykonávateľ Siniat

To všetko má svoj odraz v spokojnosti investora vďaka rýchlejšej realizácii investície.

V neposlednom rade je tu silná orientácia spoločnosti Siniat ohľadom na to, čo získavame vďaka bezpečným technickým riešeniam v rozsahu pasívnej protipožiarnej ochrany. Dodávaním ešte lepších systémov chránime zdravie a životy ľudí, ktorí sa nachádzajú v týchto objektoch.

Môžete teraz pokojne bývať, pracovať alebo oddychovať v objektoch ak máte istotu, že nás chránia riešenia vyvinuté zodpovednými a skúsenými odborníkmi SINIAT.

Nové dosky Nida Oheň Plus typu DF

Oceňujeme

Respect for drywall installers

Oceňujeme

Áno, všetko čo robíme vyplýva z veľkej úcty pre ťažkú prácu, ktorá je potrebná na realizáciu stavebných objektov.

Každý deň vidíme úsilie, ktoré realizátori stavebných prác vkladajú do realizácie systémov suchej výstavby, a to nás inšpiruje k vyvíjaniu inovácií a zároveň stmeľuje naše vzťahy s týmito hrdinami.

Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia

Testované a certifikované riešenia

Zaviazané k udržateľnej výstavbe