Na dvojradovej jednoduchej konštrukcii

.

Filtre

Filtre
Hľadaj
153  nájdené systémy
Trieda požiarnej odolnosti (R)EI
Maximálna výška
Typ obloženia/dosiek
Zvuková izolácia Rw
Hrúbka systému
Hustota izolačného materiálu na ochranu proti požiaru
Hrúbka izolačného materiálu na ochranu proti požiaru - hodnota
Hmotnosť
Nida Stena 160D50-PWA/VodaOheň+ 120 min 5560 mm NIDA Voda Oheň Plus 64 dB 160 mm 30 kg/m³ 50 mm 45 kg/m²
Nida Stena 255B100/LS/Expert - 6500 mm NIDA Expert - 255 mm - - 30 kg/m²
Nida Stena 155B50-PWA/Oheň+ 120 min 5500 mm NIDA Oheň Plus 63 dB 155 mm 30 kg/m³ 50 mm 45 kg/m²
Nida Stena 160D50-PWA/Ticha 120 min 5560 mm NIDA Tichá 69 dB 160 mm 30 kg/m³ 50 mm 56 kg/m²
Nida Stena 260D100/LS/Expert - 6570 mm NIDA Expert - 260 mm - - 30 kg/m²
Nida Stena 160D50/Expert 60 min 4550 mm NIDA Expert 62 dB 160 mm 10 kg/m³ 50 mm 37 kg/m²
Nida Stena 230B75-PWA/OheňTypF 120 min 6200 mm NIDA Oheň Typ F 64 dB 230 mm 10 kg/m³ 50 mm 61 kg/m²
Nida Stena 210D75/LS/Expert - 6060 mm NIDA Expert - 210 mm - - 29 kg/m²
Nida Stena 160D50/Hydro 120 min 4550 mm Nida Hydro 64 dB 160 mm 50 kg/m³ 50 mm 48 kg/m²
Nida Stena 260D100-PWA/Oheň+ 120 min 6500 mm NIDA Oheň Plus 68 dB 260 mm 30 kg/m³ 50 mm 46 kg/m²
Nida Stena 210D75-PWA/Voda 60 min 6260 mm NIDA Voda 64 dB 210 mm 10 kg/m³ 50 mm 40 kg/m²
Nida Stena 260D100-PWA/Hydro 120 min 6500 mm Nida Hydro 68 dB 260 mm 50 kg/m³ 50 mm 49 kg/m²
Nida Stena 200C75/Hydro 120 min 6000 mm Nida Hydro 62 dB 200 mm 50 kg/m³ 50 mm 49 kg/m²
Nida Stena 250C100/LS/Expert - 6500 mm NIDA Expert - 250 mm - - 30 kg/m²
Nida Stena 155B50-PWA/VodaOheň+ 120 min 5500 mm NIDA Voda Oheň Plus 63 dB 155 mm 30 kg/m³ 50 mm 45 kg/m²
Nida Stena 210D75-PWA/Oheň+ 120 min 6260 mm NIDA Oheň Plus 64 dB 210 mm 30 kg/m³ 50 mm 45 kg/m²
Nida Stena 150C50/Tvrdá 120 min 4500 mm NIDA Tvrdá 60 dB 150 mm 30 kg/m³ 50 mm 56 kg/m²
Nida Stena 150C50/LS/Štandard - 4338 mm NIDA Štandard, ev. Zvyklá - 150 mm - - 26 kg/m²
Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe