Nida Drevo SDB/25/Štandard

Obklad drevenej nosnej konštrukcie Nida Drevo SDB/25/Štandard s použitím dosiek Nida Štandard bez nosnej konštrukcie.

Technický list
Typ nosné konštrukcie: Bez nosnej konštrukcie
Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe