Nida Stena 205B75-PWA/Expert+Resistex

Skeletové priečky, okrem svojich štandardných úžitkových funkcií, musia spĺňať rad špeciálnych požiadaviek. Jednou z nových a čoraz podstatnejších požiadaviek je odolnosť proti vlámaniu podľa normy EN 1627, ktorej úrovne stanovuje legislatíva EÚ a členských štátov. Odolnosť proti vlámaniu je odolnosť priečky pri pokuse násilného vniknutia do chránenej zóny s použitím príslušného náradia a nástrojov a to s využitím ľudskej sily. Takými miestnosťami môžu byť okrem iného chránené zóny v bankách, serverovne, ale tiež steny medzi bytmi v bytových komplexoch alebo v radových domoch. Priečky Siniat sú vytvorené na báze špecializovaných dosiek, ako je napr. Resistex, ktorých vlastnosti umožňujú dosiahnuť odolnosť proti vlámaniu na úrovni triedy RC3 bez použitia opláštenia z oceľového plechu.

Technický list

Názov: Nida Stena 205B75-PWA/Expert+Resistex
Trieda požiarnej odolnosti (R)EI: 60 min
Maximálna výška: 6200 mm
Hrúbka systému: 205 mm
Hmotnosť: 48 kg/m²
Hustota izolačného materiálu z hľadiska zvuku: 12 kg/m³
Hrúbka izolačného materiálu z hľadiska zvuku: 75 mm
Trieda ETAG 003: IV
Typ systému: špeciálna
Požiarna klasifikácia: ITB 1060/12/R48NK
Inovatívne, inteligentné a efektívne riešenia
Testované a certifikované riešenia
Zaviazané k udržateľnej výstavbe